Inleidende documenten:

Mystiek Het Zijn
Licht  
Leven Krishnamurti 
(een bijdrage  van
G. A. Janse)
Liefde Wijsheid 
(een bijdrage  van G. A. Janse
21 juni 2008)
Een goede steun bij het werken aan jezelf is te vinden bij de Stichting:       AMORC