Als de mens zich zelf leert kennen, dan leert hij vanzelf de weg kennen om zijn leven in te richten zoals hij dat zelf wenst waardoor er rust en vrede in zijn hart ontstaat. Er zijn vele manieren om dit te realiseren en gelukkig zijn er heel veel mensen in het verleden met dit onderwerp bezig geweest. Dank zij hun kunnen wij nu profiteren van een schat aan gegevens, voorbeelden, waarmee we aan de slag kunnen.

Op dezelfde manier als we hebben leren lezen en schrijven, kunnen we met het lezen en schrijven onze gedachten kenbaar maken aan anderen en van anderen kennis nemen van de informatie die zij trachten over te brengen. Het feit dat we kunnen lezen en schrijven betekent echter niet dat we ook weten wat we willen schrijven en kunnen begrijpen wat we lezen!

Ook met de kennis betreffende onszelf is dit het geval. Uit de kennis van onze voorouders betreffende ons menszijn kunnen wij veel leren maar om die kennis te begrijpen zullen wij moeten leren hoe die kennis gebruikt dient te worden. Dat kan met succes geschieden indien wij die kennis in de praktijk beoefenen. Om hierbij enige ondersteuning te geven zijn een paar korte documentjes gemaakt die mogelijk kunnen helpen om die weg te gaan.

Om jezelf te leren kennen is een flinke dosis volharding nodig en dienen veel verleidingen overwonnen te worden, maar in principe is deze kennis bereikbaar voor iedereen. Die zelfkennis is echter niet te koop en kan niet door een ander voor ons verworven worden.                                                                               

 

Verder